Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

Esnaf ve sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

. Müdürlüğümüz koordinesinde Bartın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği hizmet binasında 21 Ocak 2016 tarihinde Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Odaları Başkanlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları ve çözüm önerileri görüşülmüştür.

Ahilik kültür ve felsefesini yaşatıyoruz

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

İÇ TİCARET

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attı

TÜKETİCİ HAKLARI

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- Müdürlüğümüz tarafından tüketici hakları konusunda halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Şikâyetlerinin Çözümlerine ilişkin bilgilerin verildiği eğitim toplantıları düzenlenmiştir.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

Ürün güvenliğine yönelik denetimler, ilimizin bağlı bulunduğu Bolu Ticaret İl Müdürlüğünce yerine getirildiğinden Müdürlüğümüzce bu kapsamda yapılan herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

Müdürlüğümüzce garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu ile fiyat etiketi denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimler 2016 yılı itibariyle yapılmaya başlanmış olup 124 firmada 257 ürün denetlenmiştir.

Tüketici şikayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

-  Tüketici İl Hakem Heyetimize 2012-2016 yılları arasında yaklaşık 23.500 başvuru yapılmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle sonuçlandırılmayı bekleyen 141 adet şikâyet kaldığı göz önüne alındığında başvuruların çok büyük bir bölümünün karara bağlandığı görülmektedir.

Kooperatiflere yönelik faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.