Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde artış

Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde artış

2002-2015 DÖNEMİNDE;
Kültür ırkı sığır sayısını 5 Bin baş’tan % 180 artışla 14 Bin baş’a,
Kanatlı sayısını 600 Bin adet’ten % 67 artışla 1 Milyon adet’e,
Arı kovanı sayısını 22 Bin adet’ten % 18 artışla 26 Bin adet’e,
Süt üretimi 26 Bin ton’dan % 115 artışla 58 Bin ton’a yükselttik.